EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

23.10.2021

Cílem Evropského dne jazyků, který se slaví od roku 2001 vždy 26. září, je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků.

Studenti Gymnázia EDUCAnet Ostrava se v rámci výuky německého jazyka zapojili do oslav Dne jazyků účastí v soutěži pořádané Goethe-Institutem u příležitosti Evropského dne jazyků.
Mezi úspěšnými řešiteli a výherci jazykové soutěže je naše studentka 3. ročníku Jana Konečná, která obdržela od pražských pořadatelů soutěže, zástupců Evropské komise v České republice, gratulaci a výherní cenu.

My také gratulujeme, děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů!

Goethe-Institut 
Cílem a úkolem pražského Goethe-Institutu je podporovat znalost německého jazyka v České republice, pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. 

Pořadatelé soutěže Zastoupení Evropské komise v České republice Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1


Mgr. Lucie Homolová, vyučující – německý jazyk a matematika