Lékařská fakulta a Gymnázium EDUCAnet

15.6.2022

Dne 8.6.2022 se třídy 2.A a 3.A účastnily interaktivního programu Duševní zdraví pod záštitou LF OU. Součástí programu byly interaktivní hry. V jedné z nich si žáci vytvořili skupinky a měli za úkol rozdělit kartičky s věcmi podle toho, jaký mají vliv na mozek. V další aktivitě si studenti měli vybrat vlastnosti a zvířata, o kterých si myslí, že je nejlépe definují, a poté měli možnost představit je třídě. Na závěr jsme mohli přiřadit vlastnosti spolužákům a zdůvodnit nás výběr.

Přednáška byla velmi přínosná, dozvěděli jsme se mnoho nových informací a také, jak si zachovat a neničit naše duševní zdraví.

Tobias Fromelius, student třídy 2.A

https://www.instagram.com/p/CelRGR6o_t5/?utm_source=ig_web_copy_link