Mezi listy

24.9.2021

Ve čtvrtek 23. září jsme navštívili společně s naší třídou za doprovodu Mgr. Kateřiny Tauferové a Mgr. Denisy Kajzarové Galerii výtvarného umění v Ostravě. Zúčastnili jsme se zde workshopu výtvarnice Elišky Čabalové, pedagožky Fakulty umění Ostravské univerzity, který představoval dvě podoby její tvorby. Navštívili jsme dvě místnosti, v jedné z nich byly vystaveny umělecké knižní objekty a upravované digitální tisky, v nichž autorka zachycuje místa, která jsou jí blízká. Ve druhé místnosti se nacházely knižní makety, zachycující historický vývoj knihy a knižní vazby. Po prohlídce výstav následovala praktická část workshopu, a to, že jsme si mohli vyzkoušet techniku japonské knižní vazby. Vyrobili jsme si vlastní deníčky.

Tento workshop byl pro nás velkým zážitkem a přínosem. Dozvěděli jsme se spoustu informací o tom, jak se vyráběly knižní vazby kdysi a jak se vyrábí v současné době.
Chtěli bychom poděkovat našim profesorkám za to, že nám zajistily tento workshop a

budeme se těšit na další.

Aneta Lerchová a Kateřina Golcová, studentky 2.A