Myšlenkové mapy ve výuce dějepisu

2.6.2023

Gymnázium EDUCAnet Ostrava využívá moderní metody a nástroje pro efektivnější a zábavnější výuku Velké francouzské revoluce. Jedním z nich je tvorba myšlenkových map, které slouží jako vizuální reprezentace klíčových myšlenek a souvislostí např. v tak komplexním a často matoucím historickém období, jakým je Velká francouzská revoluce. Studenti díky těmto mapám získávají lepší přehlednost a snáze se orientují v problematice, což významně podporuje jejich učení.

Vytvořené myšlenkové mapy nejen poskytují studentům cenný studijní materiál, ale také je motivují a baví. Díky vizuálnímu zobrazení klíčových událostí, osobností a souvislostí se učení stává přístupnějším a srozumitelnějším. Používání myšlenkových map při výuce žáky velmi baví a zlepšují jejich schopnost porozumět a zapamatovat si důležité informace nejen o Velké francouzské revoluci.

←  Archiv