NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ 2019/2020

22.9.2019

Odpolední kurzy říjen – květen / 1x týdně 60 minut po vyučování

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Francouzský jazyk :  ÚTERÝ 15:10 – 16:10

Jazyková učebna 2 – vyučující Mgr. Kateřina Tauferová
1. kurz –  úterý 8. 10. 2019

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

Španělský jazyk : ÚTERÝ 15:10 – 16:10

Jazyková učebna 1 – Mgr. Lucie Kielarová
1. kurz –  středa 8. 10. 2019

CENA KURZU:  3300 Kč

Přihlášky a peníze odevzdávejte na sekretariátu školy do pátku 4. 10. 2019