Naše třídní společná práce-komiks 1.B

21.1.2021

Jelikož naše paní profesorka byla nemocná, tak nám zadala úkol vytvořit komiks o povídce ,,O Šárce a Ctiradovi“ z Dalimilovy kroniky. Nejprve celá třída přemýšlela, jak komiks zpracuje. Každý žák měl plno nápadů, všichni jsme se překřikovali a pak jsme se uklidnili, protože někdo přišel s nápadem vytvořit komiks s našimi fotkami. Domluvili jsme se tedy na všech krocích. Rozdělili jsme si role a začali pracovat.

 Předně jsme museli vytvořit snímek mrtvé Libuše, kterou hrála Nikki. Znázornili jsme ji, jak leží na stole s prášky, aby to vypadalo jako předávkování. V kronice se píše, že Libuše zemřela jiným způsobem, ale chtěli jsme komiks pojmout tak, aby odpovídal dnešní době. Druhým krokem byly skupinové fotografie. Vytvořili jsme dvě skupiny, v jedné byly dívky z družiny, kterou vedla Vlasta, a v druhé muži. Nafotili jsme spoustu snímků do našeho komiksu a všichni jsme se při této společné práci hodně nasmáli.

Následně jsme si fotky všichni přeposlali. Už nám jen zbývalo sestavit z fotek komiks. Ti, kteří se neobjevili na fotografiích, přemýšleli nad popisky ke komiksu a celkovým zpracováním. Komiks jsme vytvořili v aplikaci Canva, kde jsme si našli vhodnou prázdnou prezentaci a vkládali jsme sem fotky, pozadí, popisky a efekty. Naši práci bych zhodnotila kladně. Všem se komiks líbil po grafické i obsahové stránce.

 Díky tomuto nápadu jsme si užili společnou práci i v období Covidu-19 a užili si báječný pohled na výsledný komiks. Na práci jsme se podíleli všichni, byla to zábava a určitě bychom si obdobný experiment někdy rádi zopakovali.

Adéla Olšarová, studentka 1.B