Návštěva žáků ZŠ Krestova

5.1.2022

Ve středu dne 05.01.2022 na naše gymnázium dorazila milá návštěva. Žáci celkem 2 tříd devátých ročníků ze ZŠ Krestova, pod vedením své výchovné poradkyně paní Mgr. Zdeňky Volochové, se přišli podívat na naši výuku a zkusit si každodenní život studenta Gymnázia EDUCAnet.

Po příchodu se deváťáci „uhnízdili“ spolu s několika našimi studenty na pohovkách Relax clubu, kde mohli vidět ukázky výukové techniky i software, byly jim zodpovězeny všechny dotazy a také mohli diskutovat a pokládat dotazy našim studentům i vedení gymnázia. Poté se deváťáci rozdělili na 3 skupiny, protože již pro ně byla na LCD tabulích připravena vědomostní soutěž zaměřená na cizí jazyky. Žáci ZŠ Krestova při ní předvedli skvělé výkony a perfektní znalosti z výuky jazyků na své škole. Rozdíly mezi družstvy byly nakonec velmi těsné, ovšem vítěz je vždy jen jeden. Nejlepší skupiny pak za potlesku spolužáků i učitelů obdržely chutné i věcné ceny 🙂

Z příjemného posezení Relax clubu se nakonec skupinky deváťáků vydaly pod vedením studentů Gymnázia EDUCAnet na krátkou prohlídku školy, jejíž součástí bylo také nahlédnutí do probíhající výuky.

Nezbývá nám, než srdečně poděkovat vedení ZŠ Krestova i paní výchovné poradkyni Mgr. Volochové za krásně strávené dopoledne s jejich šikovnými žáky a doufáme, že se znovu uvidíme třeba příští rok.