Proč EDUCAnet banner - 1
MYSLÍM, TEDY JSEM!

Proč EDUCAnet

EDUCANET SCHOOL – ŠKOLA CHYTRÁ, MODERNÍ A PŘÁTELSKÁ

Gymnázium EDUCANET Ostrava nabízí kvalitní gymnaziální vzdělání v kombinaci s nejmodernějšími výukovými technikami i metodami, skutečně individuálním přístupem pro každého žáka a přátelskou atmosférou. Našim hlavním cílem je pomoci žákům uspět v dalším studiu i praxi či
podnikání.

Na prvním místě stojí vždy aktivní podpora a rozvoj individuálních schopností žáka, spočívající ve vzájemné důvěře a interakci při výuce.

Nejnovější metody výuky a hodnocení, rozšířená výuka jazyků, online prvky a specializace v odborných předmětech díky řadě volitelných seminářů.

Žáci studují s notebookem či tabletem, klasické tabule a projektory jsou nahrazeny dotykovými LCD
panely, ve výuce využíváme také virtuální realitu, 3D modely a širokou paletu výukových aplikací.

Díky tomu, že již roky používáme k podpoře studia e-learningovou platformu Google Classroom, nezaskočilo nás ani uzavření škol v průběhu pandemie onemocnění COVID. Na situaci jsme byli schopni reagovat během jediného dne a okamžitě jsme zahájili plnohodnotnou výuku všech předmětů distanční formou pomocí videokonferencí a sdílených elektronických tabulí, materiály ke studiu měli žáci k dispozici na Classroomu tak, jak již byli zvyklí.

Moderní studium a výuka plně v duchu hesla SMART – MODERN – FRIENDLY.

DŮVODY PROČ ZVOLIT GYMNÁZIUM EDUCANET

Hlavní předností naší koncepce a charakteru výuky je to, že je založena především na rozvoji přirozeného individuálního talentu studenta a na stanovení společných cílů studentů, učitelů a rodičů. Pomáháme studentům definovat jejich vlastní přednosti, osobní motivace a jsme jim průvodci na cestě vzdělávání. Cílem výuky je pochopení a následné správné vyhodnocení a logické používání důležitých informací v dané situaci a souvislostech. Velkou důležitost přikládáme také komunikačním dovednostem a schopnosti prezentace, které jsou pro úspěch při studiu i v pracovním životě již nutností.

TOP 10 EDUCANET aneb 10 VÝHOD STUDIA EDUCANET

  1. Nižší počet žáků ve třídách oproti státním školám
  2. Formativní hodnocení studentů
  3. Hodnotíme studenty v procentech, nikoliv známkami
  4. Rozšířená výuka cizích jazyků (implementace metody CLIL), příprava studentů na zkoušky FCE, CAE, CPE v rámci běžné výuky jazyků
  5. Výuka s nejmodernější výukovou technikou – dotykové LCD tabule, VR, webové i mobilní aplikace
  6. E-learningová podpora studia – Google Classroom
  7. Individuální přístup a hodnocení všech žáků
  8. Konzultační hodiny u všech učitelů
  9. Velmi přátelské prostředí a pohodová atmosféra ve škole, studentský RELAX CLUB
  10. Mezinárodní výjezdy studentů po celém světě
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.