Online beseda – trestní odpovědnost

28.3.2021

V pondělí 22.3.2021 se uskutečnila online beseda na téma trestní odpovědnost s městskou ostravskou policií. Žáci byli seznámeni s problematikou trestného činu a přestupku. Vedoucí besedy vyprávěl o různých případech, které se v městě Ostrava doopravdy staly. Následně řekl, zda se jedná o trestný čin či přestupek, a dále tyto případy rozebíral. Na konci svého výkladu se pán zmínil také o telefonních číslech na linky bezpečí.

Beseda byla velice přínosná a dobře vedena i přes ztížené podmínky kvůli koronaviru.

Lucie Brišová, studentka, 2.A