PROCHÁZKA MEDIÁLNÍM SVĚTEM S TOMÁŠEM KABÁTEM

12.3.2018

V pátek 9.března přijal naše pozvání na setkání se studenty Tomáš Kabát, náš absolvent, který odmaturoval v roce 2011. Nyní k nám nepřijel vzpomínat na léta strávená na EDUCAnetu – ale jako odborník z praxe. Už během studií na gymnáziu pracoval externě v regionálním rádiu, věnoval se tomu i na vysoké škole a za ta léta se stal zkušeným rozhlasovým redaktorem, nyní působícím i na pozicích dramaturga a editora Rádia Impuls.

Studentům EDUCAnetu přednášel o veřejnoprávních i soukromých médiích, zvláště se pak zaměřil na fungování rádií. Obzvlášť v dnešní době, vypjaté po dvojích volbách, je toto téma aktuální, a tak bylo pro studenty zajímavé slyšet na přednášce i následné besedě odpovědi člověka, který se v mediálním světě denně pohybuje. A tak se mohli studenti ptát i na atmosféru při politických událostech, na míru soukromí redaktora či na vztahy mezi novináři konkurenčních médií.

Hana Kurillová, vyučující českého jazyka a literatury