Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

1.6.2022

V pátek 27.5. 2022 se v prostorách školy konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, kde čerství absolventi za účasti svých rodičů převzali vysvědčení od třídní učitelky
Mgr. Kateřiny Tauferové. Předávání maturitních vysvědčení se zúčastnili i žáci školy, kteří tento den zahájili zazpíváním studentské hymny s doprovodem hudebních nástrojů. Následoval proslov zástupkyně ředitelky školy a třídní vyučující. Vystoupila i zástupkyně z řad absolventů, jež poděkovala vyučujícím. Proslovy dojaly nejen absolventy a rodiče, ale dokonce i vyučující. Tímto bylo ukončeno středoškolské studium třídy 4.A, naši absolventi však navždy zůstávají součástí Gymnázia EDUCAnet.

Petra Golcová, studentka 1.A
Kateřina Golcová, studentka 2.A
Aneta Lerchová, studentka 2.A