Sochy

11.10.2021

Ve čtvrtek 7. října jsme navštívili společně s naší třídou za doprovodu Mgr. Kateřiny Tauferové a Mgr. Denisy Kajzarové Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Zúčastnili jsme se zde workshopu významného českého sochaře Ladislava Zívra, který byl ovlivněn kubistickou tvorbou Otto Gutfreunda. Propojoval svět organické a anorganické přírody s figurálními náměty a díky netradičnímu přístupu je často vnímán jako jediný surrealistický sochař v historii československého sochařství. Viděli jsme zde kresby a sochy autora. Některé sochy byly velmi vtipné, jako například gynekologická ruka. Celkově jeho sochy a kresby byly netypické, ale přesto originální. Následně jsme si vytvořili odlitky přírodnin ze sádry.

Tento workshop se nám velmi líbil. Rádi bychom poděkovali našim profesorkám za to, že nám zajistily tento workshop a budeme se těšit na další.

Aneta Lerchová a Kateřina Golcová, studentky 2.A