SPRACHANIMATION

13.3.2022

Jazyková animace

Dne 10. 3. 2022 si studenti 1. – 4. ročníku v hodinách německého jazyka užili jazykovou animaci, kterou nám zprostředkovalo Koordinační centrum česko – německých výměn mládeže Tandem v rámci projektu Němčina nekouše. Spokojenost studentů ukazuje článek Anety Lerchové a Moniky Míčkové z 2. A:
Ve čtvrtek jsme měli netradiční výuku němčinky. Přijel k nám jazykový animátor Martin Petřek z Brna. Na našem gymnáziu strávil celý školní den. Pan lektor pro nás připravil spoustu naučných a zábavných her a soutěží s hudebními a pohybovými prvky, jež bavily celou třídu. Aktivity byly zaměřeny hlavně na obohacování slovní zásoby, konverzaci a na procvičování německé gramatiky. Pracovali jsme převážně ve skupinách, ale i jednotlivě. Pan lektor si pro nás nachystal také interaktivní soutěž formou Kahoot o reáliích německy mluvících zemí, za úspěchy jsme získávali věcné ceny. Všichni jsme si hodiny strávené s němčinou v podání animátora velmi užili. Panu lektorovi z Tandemu velice děkujeme a těšíme se na jeho další návštěvu.

Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je motivace studentů k výuce němčiny, příprava na pobyt v zahraničí, přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry, ostych a obavy z chyb při komunikaci ve skupinách nebo při česko – německém setkání, posiluje schopnost uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění a podporuje iniciativu a kreativitu studentů, kteří jsou do animace aktivně zapojeni.

Mgr. Lucie Homolová, vyučující – německý jazyk a matematika