Terénní cvičení

11.6.2022

Dne 13.5 2022 jsme se zúčastnili terénního praktika, v rámci kterého jsme se vydali do CHKO Poodří. Naším úkolem bylo najít co nejvíce rostlin nebo listů, z nichž jsme si vytvořili svou „galerii“. K rozpoznání rostlin nám napomohla aplikace, jíž jsme rostlinu naskenovali, a dopátrali jsme se tak názvu českého i latinského. Akce se nám vydařila a získali jsme zkušenosti přímo z terénu.

Daniel Patočka, student 1.B