Výhra třídy 3.A v soutěži Euroscola

6.12.2018

Výhra třídy 3.A v soutěži Euroscola – účast na celoevropském setkání škol v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Studenti 3. ročníku měli za úkol v rámci společenskovědního semináře natáčet skupinové krátké videoklipy na téma „Tentokrát budu volit!“ Cílem snímku bylo nejen zdůraznit evropská témata, která se týkají každého z nás, ale především dát odpověď na jednoduchou otázku: Proč je důležité k volbám do Evropského parlamentu vůbec přijít?

Skupina složená z Benedikty Friedelové, Terezy Hudcové, Karolíny Pavinské, Kateřiny Šurinové a Terezy Sulkové vyhrála soutěž Euroscola 2018.

Studentky vyhrály pro celou svou třídu 3.A finanční příspěvek na pobyt a cestu do francouzského Štrasburku, kde bude mít třída jedinečnou příležitost reprezentovat 21. března 2019 Českou republiku na celoevropském setkání studentů v Evropském parlamentu.

Srdečně blahopřeji!

Mgr. Hana Pilařová, vyučující ZSV a SVS