Život ostravských chacharů

4.5.2018

Dne 19.4. 2018 proběhlo v Komorní scéně Aréna představení s názvem Chacharije a zúčastnili se ho také někteří naši studenti. Děj se odehrává roku 1932 na haldě a v ulicích tehdejší hornické Ostravy.

Celá hra byla složena ze scének, ve kterých vystupovaly osoby z různých společenských vrstev a také odlišných národností, přičemž obyvatelé Ostravy z nižších vrstev používali typickou chacharskou češtinu, kterou herci ve svých rolích podali velmi vtipně a výstižně.

Ačkoli dialektové hlášky člověka dokázaly rozesmát, celkový dojem z představení hlavně v první části se mi zdál poněkud nezáživný a pro mladého člověka dnešní doby často též těžko pochopitelný.

Výkon herců, hlavně po po stránce herecké a práce s jazykem, bych tedy zhodnotil pozitivně, avšak celkové hodocení z mého pohledu, studenta 1.ročníku, bude asi jiné než jaké vychází v pochvalných recenzích kulturních rubrik. Teprve z recenzí se dovídáme o souvislostech hry, které pro nás mladší nejsou známy.

Adam Ciner, student 1. A